Hiển thị các bài đăng có nhãn Van THCS. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Van THCS. Hiển thị tất cả bài đăng

20/01/2016

Kỳ thi chọn HS Ngữ Văn giỏi vòng huyện Tân Hiệp năm 2014-2015

Kỳ thi chọn HS Ngữ Văn giỏi vòng huyện Tân Hiệp năm 2014-2015

PHÒNG GD & ĐT TÂN HIỆP           
KỲ THI CHỌN HS GIỎI VÒNG HUYỆN
Năm học: 2014 – 2015
Môn: Ngữ văn
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

CÂU 1: (3điểm)
     Đọc kĩ khổ thơ sau rồi thực hiện những yêu cầu bên dưới:
                             “Không có kính rồi xe không có đèn,
                             Không có mui xe, thùng xe có xước,
                             Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước:
                             Chỉ cần trong xe có một trái tim.”
     a/ Hãy chỉ ra những biện pháp nghệ thuật đã được sử dụng trong đoạn thơ.
     b/ Nêu giá trị diễn đạt của những biện pháp nghệ thuật đó.

10/04/2015

Cách phân biệt Từ ghép - Từ láy

Cách phân biệt Từ ghép - Từ láy

II.TỪ GHÉP
Từ ghép là từ có hơn hai tiếng (xét về cấu tạo) và các tiếng tạo nên từ ghép đều có nghĩa (xét về nghĩa). Từ ghép có hai loại: ghép chính phụ và ghép đẳng lập
1. Trong từ ghép chính phụ, tiếng đứng ở vị trí đầu tiên gọi là tiếng chính, tiếng đứng sau gọi là tiếng phụ. Từ một tiếng chính ta có thể tạo nên vô số từ ghép.
VD: vói tiếng chính là "Cá" ta có thể tạo ra vô số từ ghép: cá rô, cá lóc, cá lòng tong, cá mòi, cá sấu, ...
2. Trong từ ghép đẳng lập các tiếng ngang nhau về nghĩa: áo quần, thầy cô, anh em, ...
=> Tóm lại, từ ghép là những từ mà mỗi tiếng tạo nên nó đều có nghĩa.